Les joguines són bàsiques per al desenvolupament infantil, ja que transcendeixen del seu propi ús a model i eina d’aprenentatge.

En aquestes dates, es bombardeja les criatures amb anuncis i catàlegs de joguines. Per una banda, aquests anuncis incentiven un consumisme compulsiu, però també reprodueixen i perpetuen uns rols de gènere gens igualitaris. A més, moltes joguines promouen la discriminació, la violència i la cosificació de la dona.

Ara que s’apropa Nadal és un bon moment per reflexionar sobre quines joguines oferim a les nostres criatures. Aquí teniu algunes recomanacions:

  • Revisar els nostres estereotips: les joguines no tenen per què ser sexistes, tanmateix la nostra perspectiva sí que ho podria arribar a ser.
  • Oferir un ventall de possibilitats molt ampli, independentment del gènere de l’infant. Afavorir el fet que puguin triar el que vulguin al marge dels estereotips imposats.
  • Buscar joguines que afavoreixin el seu desenvolupament integral: personal, relacional i social, així com totes les capacitats i habilitats.
  • Revisar quins valors, habilitats, actituds i rols fomenten.                   
  • Fomentar la creativitat i la imaginació, tot evitant joguines que estan limitades en el seu ús (joguines que ho fan tot elles mateixes).
  • Oferir catàlegs no sexistes, fugir del rosa-blau.
  • Buscar joguines que potenciïn el desenvolupament de sentiments sense diferenciació de gènere, la cooperació, i la participació en igualtat.

Com fomenteu vosaltres el joc sense estereotips?
Ensenyeu-nos-ho i participeu en el sorteig d’un joc a les nostres xarxes socials.

Pugeu una foto a Instagram o Facebook amb la temàtica “joguines no sexistes” i amb el hashtag #LlorersSenseEstereotips.
Etiqueteu el compte de l’AMPA. 
Últim dia per participar-hi: 17 de gener. 
Entre totes les persones que participin sortejarem un joc.
Un cop finalitzat, farem un recopilatori de les imatges a la pàgina web.
Instagram: @escola_els_llorers *
Facebook: @ampallorers

*Si el vostre compte d’Instagram no és públic, ens hauríeu d’enviar un missatge privat per poder seguir-vos i accedir a la foto!

Si no teniu xarxes socials, envia la foto a coeducacio@ampallorers.com

Vídeo creat per la Comissió de Gènere de l’escola Fructuós Gelabert
Juguem sense estereotips
Translate »