Dates importants:

  • 13-15 de junyCobrament de rebuts domiciliats: renovacions i inscripcions noves fins aquestes dates
  • 9-11 d’octubre: Cobrament de rebuts domiciliats: inscripcions noves fetes a partir de juliol.
  • ‼️‼️ 31 d’octubre: data límit per pagar la quota i gaudir de la matrícula gratis a extraescolars.

Com associar-se?

  1. Omple el formulari d’inscripció si encara no ets soci/sòcia o actualitza’n les dades
  2. Pagar la quota anual:
Primer fill/a 30 €
Segon fill/a 20 €
Tercer fill/a (sempre que la resta de germans/es segueixin a l’escola)   0 €

Formes de pagament:

Domiciliació bancària > Adjunta l’ordre SEPA amb el número de compte al formulari d’inscripció

Ingrés al compte AFA – Banc de Sabadell ES66 0081 0142 7100 0135 0641 > Cal lliurar el comprovant de l’ingrés a tresoreria@ampallorers.com

Presencialment > Al setembre i octubre, dates a concretar

Translate »