Delegats

La comissió de delegats és la que té contacte directe amb les famílies i que gestiona els grups des d’un punt de vista més detallat, mentre l’AMPA com a Associació ho fa des d’un punt de vista més global. Per tant, és una comissió estratègica per aportar cohesió i vincles entre els grups.

Saber més

Extraescolars

Com a AMPA una de les finalitats és programar les activitats extraescolars culturals i esportives i fomentar les activitats dins l'escola, mantenint una garantia de qualitat.

Saber més

Verda

L'objectiu de la comissió Verda és fer de l'escola l'espai més verd i sostenible possible, tot capgirant el context urbà de l'entorn que ens envolta.

Saber més

Festes

La comissió gestiona las festes curriculars de l'escola, organitza, desenvolupa i finança les mateixes, la idea és aconseguir un ambient participatiu entre les famílies, l'alumnat i l'escola.

Saber més

Cultura

Conceptes principals que ens defineixen: #diversitat #creativitat #educacióemocional #mesdelscolors #interculturalitat

Saber més

Reivindicativa

Si creus en la defensa dels drets que impulsa l’educació pública, vols millorar l’escola i treballar per que els nostres fills tinguin una Educació de qualitat!!!!.....aquesta és la teva comissió. Parla amb nosaltres: reivindicativa@ampallorers.com

Saber més

Comunicació

La Comissió de Comunicació té un pes fonamental en aquest escenari i la seva missió no ha de ser només la de donar veu a les activitats que es duen a terme a l’AMPA: ha de cohesionar els missatges i orquestrar-los per a poder arribar a la comunitat educativa en el seu conjunt.

Saber més

Coordinació

  Ens fem càrrec de tot allò que no llueix ni es veu, però que dona forma (legal i formal) a aquesta entitat. Gestionem les altes de socis, em fem càrrec de la preparació dels carnets i d'acomplir el que estableix la llei de Protecció de Dades. Realitzem formacions per tal d'estar informats sobre els...

Saber més

Fem barri, fem escola

L'objectiu de la comissió és fomentar les relacions de les famílies de la nostra escola i la presència i la participació d'aquestes en el barri.

Saber més

Coeducacio

Defensem la igualtat real d’oportunitats i drets i volem contribuir a l’eliminació de tota discriminació per raó de sexe, tot garantint l’aprenentatge de l’alumnat amb perspectiva de gènere. Per això, volem impulsar un model coeducatiu que trenqui els estereotips i els rols adjudicats en funció del gènere. Busquem prevenir la violència masclista i LGTBI-fòbica i...

Saber més

Translate »