Delegats/es

Delegats/es
La comissió de delegats és la que té contacte directe amb les famílies i que gestiona els grups des d’un punt de vista més detallat, mentre l’AFA com a Associació ho fa des d’un punt de vista més global. Per tant, és una comissió estratègica per aportar cohesió i vincles entre els grups. Contacta'ns: ampa@ampallorers.com

Extraescolars

Extraescolars
Com a AMPA una de les finalitats és programar les activitats extraescolars culturals i esportives i fomentar les activitats dins l'escola, mantenint una garantia de qualitat. Contacta'ns: extraescolars@ampallorers.com

Verda

Verda
L'objectiu de la comissió Verda és fer de l'escola l'espai més verd i sostenible possible, tot capgirant el context urbà de l'entorn que ens envolta. Contacta'ns: verda@ampallorers.com

Cultura

Cultura
Conceptes principals que ens defineixen: #diversitat #creativitat #educacióemocional #mesdelscolors #interculturalitat Contacta'ns: cultura@ampallorers.com

Comunicació

Comunicació
La Comissió de Comunicació ha de cohesionar els missatges i orquestrar-los per a poder arribar a la comunitat educativa en el seu conjunt. Contacta'ns: comunicacio@ampallorers.com

Coordinació

Coordinació
Des de la  de Coordinació vetllem per assegurar que qualsevol col.laborador o col.laboradora que en formi part tingui un lloc en aquesta Ampa dinàmica i estimulant, que es mou al ritme dels nostres temps. Contacta'ns: ampa@ampallorers.com

Coeducació

Coeducació
Defensem la igualtat real d’oportunitats i drets i volem contribuir a l’eliminació de tota discriminació per raó de sexe, tot garantint l’aprenentatge de l’alumnat amb perspectiva de gènere. Per això, volem impulsar un model coeducatiu que trenqui els estereotips i els rols adjudicats en funció del gènere. Contacta'ns: coeducacio@ampallorers.com

Solidària

Solidària
Vetllem perquè tots els infants de l’escola puguin accedir a les activitats de lleure en horari lectiu i no lectiu, donar cobertura a aquelles famílies que no poden accedir-hi per motius econòmics. Contacta’ns: solidaria@ampallorers.com
Translate »