Projecte Aules més sanes

OBJECTIU: REDUÏM NIVELLS DE CONTAMINACIÓ I COVID A LES AULES AMB UNA SOLA EINA. Tal i com demostren els estudis duts a termes HARVARD dins el projecte SCHOOLS FOR HEALTH, una correcta ventilació de les aules de les escoles ajuda

Translate »