Objectius de la Comissió: Programar les activitats extraescolars culturals i esportives i fomentar les activitats dins l’escola, promovent i mantenint una garantia de qualitat.

Conceptes principals que la defineixen: Treballem conjuntament amb les empreses AEE (esportiva), Arec (culturals), Acadèmia Comunica’t (Anglès)  amb el objectiu de coordinar les diferents activitats.

Accions realitzades:

  • Consecució d’una subvenció per a la practica esportiva fora de l’horari lectiu a infants i adolescents de 6 a 17 anys
  • Ampliació l’oferta d’activitats en la franja d’horari de migdia.

Hi vols participar?

Parla amb nosaltres: extraescolars@ampallorers.com

Què hem fet?

Translate »