Comunicació

Comunicació

La Comissió de Comunicació té un pes fonamental en aquest escenari i la seva missió no ha de ser només la de donar veu a les activitats que es duen a terme a l’AMPA: ha de cohesionar els missatges i orquestrar-los per a poder arribar a la comunitat educativa en el seu conjunt.

Translate »