L’Escola Els Llorers des del curs 2015-2016 col·labora amb el projecte, “Juguem!”. Som l’única escola de Barcelona que participa en aquest programa que és per nens a partir de 3er i que té l’objectiu d’integrar nens amb pluridiscapacitat en l’esport extraescolar, al costat de nens sense discapacitat. Es fa els dimecres de 18h00 a 19h15 hores i és totalment gratuïta.
 
En el marc d’aquest projecte es realitzen activitats esportives i jocs motrius mitjançant la metodologia cooperativa, que facilita la participació activa de tothom per aconseguir un objectiu comú. Per garantir l’èxit de l’experiència, l’activitat està dirigida per professionals de l’educació física i la inclusió d’alumnes amb discapacitat.
 
Els agents implicats en aquest projecte, l’Escola Els Llorers, l’AFA del centre, l’Associació Esportiva Eixample, l’Associació i Fundació de la Paràlisi Cerebral (Aspace), l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona i l’Institut Barcelona Esports, col·laboren per fer-lo realitat i aconseguir una societat més justa.
Translate »