Excepcionalitat COVID-19
 • La inscripció pel curs 2020/2021 només es podrà fer via transferència. Un cop feta s’ha d’enviar el full d’incripció omplert i el comprovant  de la transferència a tresoreria@ampallorers.com
 • Ela socis que tinguin domiciliada la quota han d’enviar mail a tresoreria@ampallorers.com per confirmar la renovació amb el nom i cognoms dels alumnes i el curs actual.
 • A principis d’octubre es procedirà a fer el càrrec al compte.

QUÈ CAL FER PER FER-SE SOCI DE L’AMPA?

  1. Omplir el full d’inscripció adjunt
   Caldrà retornar-lo omplert i signat juntament amb la còpia del comprovant d’ingrés o transferència al despatx o a la bústia de l’AMPA
  2. Satisfer la quota anual:
Primer fill 30 €
Segon fill 20 €
Tercer fill (sempre que la resta de germans segueixin a l’escola)   0 €

Formes de pagament:

  • Ingrés al compte AMPA – Banc de Sabadell ES66 0081 0142 7100 0135 0641 > Cal lliurar el comprovant de l’ingrés al despatx de l’AMPA o dipositar-lo a la bústia de l’AMPA
  • En efectiu al despatx AMPA
  • Amb targeta de dèbit o crèdit al despatx AMPA
 1. Entregar full d’inscripció omplert i signat juntament amb la còpia del comprovant d’ingrés o transferència al despatx o a la bústia de l’AMPA
Translate »