Objectiu de la Comissió i Conceptes principals que la defineixen: La Comissió de Colònies de l’AMPA Els Llorers té com a objectiu principal aconseguir que l’escola organitzi colònies de dos o tres dies en horari lectiu amb el grup classe i els professors com a acompanyants. Com fins ara l’escola no organitzava aquesta activitat, des de l’AMPA neix la Comissió de colònies per donar l’oportunitat a tots els alumnes de l’escola que vulguin viure l’experiència d’anar de colònies tres dies fora de l’horari lectiu ( dues nits d’un cap de setmana).

Creiem que tots els nens i nenes haurien de viure l’experiència de conviure amb els seus companys de classe i tutor/a en un entorn diferent, gaudir de la natura, experimentar i descobrir coses que no es poden viure a l’escola i millorar així la seva autonomia.

Activitats realitzades:

Durant els darrers dos cursos s’han organitzat unes colònies de cap de setmana a cases preparades per aquesta activitat (al 2015 La Granja de Santa Maria de Palautordera i al 2016 Cal Diable a Pontons), amb monitors 24h i activitats lúdic-educatives dirigides a infants de P4 a 6è de l’escola.

Han participat 90 infants i 6 mares/pares acompanyants que requerim que siguin membres actius de l’AMPA.

Seria fantàstic que en un futur la Comissió de Colònies pogués desaparèixer perquè hauríem aconseguit que les colònies esdevinguin una activitat integrada en l’ideari i el projecte educatiu de l’escola!

Mentre no sigui així farem tot el que estigui al nostre abast per tal que els nens tinguin possibilitat de viure l’experiència, assegurant-nos que s’ho passen d’allò més bé i que estan ben atesos.

Hi vols participar??

Actualment la Comissió de colònies està formada per l’Emma Frigola, la Carme Fernández i la Marina Coll i som un gran equip! Si vols conèixer-nos, saber com funcionem o et fa il·lusió participar a la comissió posa’t en contacte amb nosaltres i en parlem!

Parla amb nosaltres: colonies@ampallorers.com

Translate »