QUÈ CAL FER PER FER-SE SOCI DE L’AMPA?

  1. Omplir el full d’inscripció adjunt
    Caldrà retornar-lo omplert i signat juntament amb la còpia del comprovant d’ingrés o transferència al despatx de l’ampa.
  2. Satisfer la quota anual:
Primer fill 30 €
Segon fill 20 €
Tercer fill (sempre que la resta de germans segueixin a l’escola)   0 €

Formes de pagament:

  • Ingrés al compte AMPA – Banc de Sabadell ES66 0081 0142 7100 0135 0641 > Cal lliurar el comprovant de l’ingrés al despatx de l’AMPA o dipositar-lo a la bústia de l’AMPA
  • En efectiu al despatx AMPA
  • Amb targeta de dèbit o crèdit al despatx AMPA

Dades alumne


//


Dades mare/pare/tutor/a


SÍ, autoritzo l’enviament d’informació per part de l’AMPA Els Llorers sobre les activitats que realitza i promouNO autoritzo l’enviament d’informació per part de l’AMPA Els Llorers

Accepto les condicions

D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides al formulari quedaran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal, el responsable del qual és l'AMPA Els Llorers. Les dades es tractaran amb la única finalitat d’ús de l’AMPA i per a l’enviament d’informació gestionada per l’AMPA. Pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a ampa@ampallorers.com o bé presentant un escrit a la seu de l'AMPA, al carrer Aragó, 121, 08015-Barcelona.

Translate »